EV OPLOSSINGEN

De steeds strenger wordende emissiewetgeving vraagt om een brede waaier van oplossingen en heeft ook de vraag naar geïntegreerde elektrische aandrijfsystemen doen toenemen. Net zoals bij de andere producten van Punch Powertrain staat ook hier efficiëntie voorop.

(Milieu) bewust

Voor de ontwikkeling van de elektromotor kiest Punch Powertrain (milieu)bewust voor de Switch Reluctance Motor-technologie (SRM) die de basis vormt voor een compleet aandrijfsysteem inclusief transmissie – de EP2. Switch Reluctance vereist geen permanente magneten en bijgevolg geen zeldzame grondstoffen.

TwinMotor & TwinSpeed

Het SRM design is verder opgenomen in het “TwinMotor” concept, dat individuele wielbesturing toelaat met slechts één enkele aandrijfblok. Bij gebruik van 2 dergelijke TwinMotor aandrijfblokken op de voor en achterwielen ontstaat een elektrische vierwielaandrijving (4eWD).

De TwinSpeed tenslotte is een versnellingsbak voor elektrische voertuigen, waarbij de extra versnelling het voertuig nog betere prestaties laat leveren en tegelijkertijd de reikwijdte van het voertuig weet te vergroten.

EP1

EP1