Our values

At Punch Powertrain, we hope that you find fun in your job and that you practice your passion by being an entrepreneur with us. We invite you to challenge things and to speak up and in return we promise to listen to what you have to say.
We want to be a partner for our customers and believe that their problem is ours.
Therefore we do what we promise by completely committing ourselves to our customers and our colleagues.

Enthousiaste en betrokken medewerkers in een snel groeiende organisatie – ESF project

Binnen Punch Powertrain zijn we er ons van bewust dat medewerkers het grootste kapitaal vormen van de onderneming. Daarom garanderen we steeds een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast willen vooral blijven inzetten op medewerkersbetrokkenheid bij de realisatie van onze ondernemingsdoelstellingen en richten we ons op het ontwikkelen en ontplooien van de kwaliteiten van onze medewerkers.

Het doel van dit project is om enthousiaste en betrokken medewerkers aan boord van onze snel groeiende organisatie te hebben.

Via de nodige activiteiten (opzetten competentiebeleid, opleidingsbeleid vormgeven, feedbackbeleid ontwerpen, ondersteuningstraject voor leidinggevende opzetten, loopbaanbeleid ontwikkelen en een beleid rond werving & selectie uittekenen) in dit project kunnen we tot onderstaande resultaten komen.

  • Medewerkers kunnen hun job goed uitvoeren
  • Medewerkers ervaren duidelijkheid rond de doorgroeimogelijkheden
  • De verwachtingen van nieuwe medewerkers en onze organisatie zijn voldoende op elkaar afgestemd.

Deze resultaten zullen bijdragen aan de realisatie van onze algemene doelstelling van dit project en onze HR visie.

Projectduur: 01/07/2018 – 31/12/2019  - Financiële steun: 80.000€

 

Do you want to join our team? 

VACATURES BIJ PUNCH POWERTRAIN: